Priyanka prospers with GSHSS International Scholarship