Master of Marketing Communications

Master of Marketing Communications

 • Recipients
  • Jaya Abela
  • Jose Galen Livelo Calpito
  • Nicholas Georgiou
  • Lauren Girardi
  • Priyanka Gupte
  • Ellie Handberg
  • Vivien Hooper
  • Chen-Yang Lee
  • Zichen Lin
  • Yunshi Liu
  • Xiaoying Lu
  • Georgia McIntosh-Deszcz
  • Wilhelm Tersin
  • Cheuk Yan Wong